Verbouwing AvB

Renovatie van Aelbrecht van Beijeren

Aelbrecht van Beijeren is geopend in 1967, toen zij de zorg voor ouderen heeft overgenomen van het Sint Nicolaas Gasthuis. In 1992 is het pand gerenoveerd.

Strategisch beleidsplan als leidraad

Om in de toekomst optimaal zorg te kunnen blijven leveren aan de benoemde doelgroep ouderen, heeft Oldael een Strategisch beleidsplan 2021 – 2025 opgesteld. Een van de speerpunten die hierin is benoemd is vastgoed. Om te kunnen voldoen aan de eisen van de moderne tijd dient het vastgoed van Aelbrecht te worden vernieuwd.

Duurzaamheid

Met de vernieuwing zijn tevens diverse verduurzamingen getroffen zoals isolatie en klimaatbeheersing en is de brandveiligheid aangepast aan de huidige wet- en regelgeving voor de kwetsbare bewonerspopulatie.

Planning

  • Huidige status: renovatie woonlaag 1 t/m 3 is gereed.
  • Werk in uitvoering: renovatie 4e woonlaag en koepel naar verwachting gereed rond kerst 2022.
  • Planning: medio januari 2023 zullen de algemene ruimtes zoals restaurant en kantoren verbouwd worden zodat dit de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en doelmatigheid van het gebouw optimaliseert.
  • Planning: van augustus tot november 2023 herinrichting buitenruimte.

Aelbrecht is gebouwd in een tijd dat er andere eisen werden gesteld aan de ouderenzorg. Om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de eisen van de moderne tijd is goed nagedacht over de inrichting van het hele pand, passend bij de (toekomstige) bewoners en het optimaal leveren van zorg. De appartementen zijn na renovatie ergonomisch ingericht, voorzien van een lichtplan, domotica en toegankelijker voor rolstoel- en rollatorgebruikers.

In basis blijft het pand aan de buitenzijde zoals het is. De appartementen en gangen op de etages, de nis, de huiskamers en de begane grond zullen worden vernieuwd.

Zaken aan de ‘buitenkant’ van het pand, te denken aan de zonwering, het schilderwerk en de balkons. Dit valt onder het MJOP (meerjarenonderhoudsplan).

Per etage zal de renovatie 3 à 4 maanden duren, in totaal anderhalf jaar. (Verwachte oplevering: november 2023)

De bewoners kunnen blijven wonen in Aelbrecht, echter wanneer een etage aan de beurt is, verhuizen deze bewoners naar een ander appartement, hierbij houdt Oldael rekening met wensen en belastbaarheid van de bewoners.
De sloopwerkzaamheden duurt per etage ongeveer 3 weken en gaan gepaard met enige geluidsoverlast. Team Welzijn zorgt voor activiteiten buiten de deur, in de tuin en biedt gehoorbescherming voor bewoners die hier last van ondervinden.
De werkzaamheden zijn soms een paar dagen van invloed op de toegankelijkheid van het pand; de bewoners en bezoekers worden in dat geval tijdelijk via een alternatieve route het pand in- en uitgeleid.
De parkeerplekken voor de deur zijn soms minder goed toegankelijk wanneer een hoogwerker voor de deur staat. Daarnaast is een parkeerplek nodig voor de bouwcontainer, de container blokkeert op andere plekken de toegang en dat is BHV-technisch niet toegestaan.

De appartementen zijn ergonomisch ingericht, passend bij rolstoel- en rollatorgebruikers. De muren zijn gesausd, er hangt vitrage voor de ramen, de badkamer is voorzien van opbergmogelijkheden voor toiletartikelen. De pantry is voorzien van een koelkast en biedt een mogelijkheid voor het plaatsen van een magnetron. Voor de huidige bewoners zal er een garderobekast worden geplaatst, nieuwe bewoners brengen zelf een garderobekast mee.

Nee, Oldael investeert in andere middelen om het binnenklimaat te reguleren.

Bewoners/mantelzorgers ontvangen (twee-)wekelijks een ‘Keek-op-de-week’.
Elke week zal de teamleider Zorg, de teamleider Welzijn en gastvrijheid of de manager Zorg en welzijn voor de bewoners beschikbaar zijn voor een vragenuurtje in het Grand café.

Verbouwing AvB