Eerst verantwoordelijke verzorgende

De ouderenzorg in Nederland verandert in een razend tempo. Dit betekent voor het werken als EVV-er in een woonzorgcentrum zoals Zorggroep Oldael dat er veel van je wordt gevraagd. Wij zijn op zoek naar collega’s die dit als een uitdaging zien en graag meewerken aan een omgeving waarin ouderen zo lang als mogelijk zelf de regie over hun leven hebben. Een leven dat zij als zinvol ervaren!
Als EVV-er lever je een bijdrage aan een zinvol leven voor onze bewoners door samen met hen en hun mantelzorgers steeds weer opnieuw de juiste doelen te stellen en je werk daar op af te stemmen. Samen stel je een zorg-leef-plan op en signaleer je de benodigde aanpassingen. Je ondersteunt de eigen regie van de bewoners en hun mantelzorgers. Daarbij ben je een teamspeler en voel je je mede verantwoordelijk voor de kwaliteit die Zorggroep Oldael biedt.

De organisatie

Bij Zorggroep Oldael wonen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig en toch beschut in onze twee woonzorgcentra in Den Haag. Vanuit woonzorgcentrum Oldeslo in de wijk Duttendel, en Aelbrecht van Beijeren in het Benoordenhout, biedt Oldael ouderen een thuis met aandacht voor welzijn en zorg op maat. Cliënten kunnen bij Oldael particulier wonen en wonen met een indicatie, in één van de ruime appartementen of in onze aanleunwoningen. Ook beschikt Oldael over een eigen gesloten psychogeriatrische afdeling in Oldeslo.

Vanuit onze kernwaarden Waardig, Aardig en Vaardig werkt iedere medewerker aan een veilig en comfortabel (t)huis voor onze cliënten. We willen dat zij hun leven zoveel mogelijk naar eigen inzicht kunnen voortzetten in ons woonzorgcentrum en creëren mogelijkheden om dat te doen. We werken mét in plaats van vóór de cliënt en doen dit samen met familie en mantelzorgers.

Als EVV-er coördineer je de zorg en bied je ondersteuning voor de bewoners aan de hand van het zorgleefplan zodanig dat bewoners gastvrijheid, comfort, sfeer, persoonlijke aandacht en service ervaren en er een maximaal rendement wordt behaald.

Je zorgt voor een professionele en betrokken manier van dagelijkse omgang met de bewoners, naasten en collega’s. Je coördineert multidisciplinaire zorg en psychosociale begeleiding aan onze bewoners en hun omgeving. Je ondersteunt en verzorgt bewoners bij het in standhouden en uitvoeren van ADL- en PDL-functies. Daarnaast lever je zorg binnen de indicatie van de bewoner en binnen de overeengekomen servicepakketten en speel je een rol in het ontwikkelen en in gang zetten van verbeteringen in producten, werkprocessen, procedures en rapportages.

  • Je bent in het bezit van een diploma ‘Eerste Verantwoordelijke Verzorgende, niveau 3’;
  • Je hebt actuele kennis van regelingen en protocollen. Je bent bereid je vakkennis op peil te houden via bijscholing of cursussen;
  • Je hebt werkervaring als EVV-er en hebt affiniteit met de doelgroep;
  • Je kunt je goed inleven; geeft onze bewoners wat ze nodig hebben nog voordat ze er zelf om vragen;
  • Je bent ondernemend, accuraat, deskundig en zelfstandig bij verrichten van werkzaamheden binnen de bevoegdheden;
  • Je hebt een gezonde dosis enthousiasme, gastvrijheid en betrokkenheid;
  • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
  • Je hebt geen bezwaar tegen onregelmatig werken en je bent beschikbaar voor wisselende diensten (dag-, avond-, nacht- en weekenddiensten).

Zorggroep Oldael biedt een uitdagende baan voor minimaal 16 uur tot maximaal 32 uur per week. Je salaris wordt conform de CAO VVT, afhankelijk van je opleiding en werkervaring, gebaseerd op de functie van Eerst Verantwoordelijke Verzorgende die is ingedeeld in FWG 40 (max. € 3.254,- op basis van 36 uur) .

Is deze functie jou op het lijf geschreven? Stuur dan zo snel mogelijk je motivatiebrief en cv naar onze HR afdeling! Dit kan via solliciteren@oldael.nl t.a.v. Ricardo Heemskerk.

terug naar vacature overzicht