Ondernemingsraad

Ondernemingsraad

De OR (ondernemingsraad) van Oldael bestaat uit 7 medewerkers en is er onder andere om te overleggen over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Er zitten afgevaardigden van beide huizen in de OR.

Spreekbuis voor medewerkers

Om zich actief in te kunnen zetten voor de medewerkers, stellen de leden van de OR het zeer op prijs als medewerkers ideeën, klachten en/of andere bevindingen aan ze kenbaar maakt. De OR kan met die inbreng aan de slag en zo gepaste hulp en ondersteuning bieden waar nodig. De OR vergadert regelmatig, enkele dagen voor de OR-vergadering is er een voorbespreking. Medewerkers kunnen hun bevindingen in de daarvoor bestemde ideeënbus deponeren of mailen naar de secretaris.

OR publiceert via het intranet

De agenda en notulen van de vergaderingen publiceert de OR op het intranet. Voor alle medewerkers is inzichtelijk wie er in de OR zitten, wanneer zij vergaderen en wat er in de notulen staat.

Ondernemingsraad