Ondernemingsraad

Bij Oldael is de medezeggenschap van medewerkers volgens de wettelijke regels georganiseerd in de Ondernemingsraad (OR). De OR-leden worden gekozen door de medewerkers en zij vertegenwoordigen hun collega’s met de bevoegdheden uit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Er zitten afgevaardigden van beide locaties in de OR.

De OR stelt de belangen van de werknemers voorop zonder het belang van de organisatie uit het oog te verliezen. Ze voert overleg met de bestuurder en de manager HR over het algemene beleid en over werknemersbelangen.