Beschut wonen met zorg

Op beide locaties beschikt Oldael over eenpersoonsappartementen en echtparenappartementen voor ouderen met een zorgbehoefte.

Indicatie

Om op de locaties te wonen is een WLZ (Wet Langdurige Zorg)-indicatie vereist. Het betreft een VV4, VV5 of VV6. De indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Oldael biedt keuze uit een basis appartement of een particulier appartement. Op Woonz.nl kunt u een indruk krijgen van onze appartementen.

Bewoners met een WLZ-Zorgzwaartepakket (ZZP) indicatie krijgen een basis appartement aangeboden en betalen aan het CAK een inkomensafhankelijke eigen bijdrage tussen € 800,- en € 2.400,- waarin huur, hotellerie, service, zorg en welzijn zijn inbegrepen.

Op beide locaties bestaat de mogelijkheid om op particuliere basis een veel ruimer appartement te huren. De bewoner betaalt daarvoor maandelijks huur, hotellerie- en servicekosten aan Oldael en heeft een WLZ-Volledig Pakket Thuis (VPT) indicatie, waarop de zorgkosten worden gedeclareerd. Voor deze WLZ-VPT indicatie betaalt de bewoner aan het CAK een (lagere) eigen bijdrage tussen € 400,- en € 800,- voor de geleverde zorg.

 

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) is er om de rechten van mensen met een psychogeriatrische aandoening te beschermen. De wet regelt onvrijwillige zorg van deze mensen en beschrijft hun rechten. Daarnaast regelt deze wet de onvrijwillige opname van deze mensen. Lees meer over de Wet zorg en dwang.

Meer informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de cliëntadviseur. Bij de veelgestelde vragen kunt u een prijslijst vinden. De cliëntadviseur verstrekt de documentatie met daarop de tarieven desgewenst op papier waarin beide opties (ZZP en VPT) worden uiteengezet zodat u goed kunt vergelijken. U kunt haar ook benaderen voor een rondleiding.

Marja de Graaf

Cliëntadviseur
Puzzelen
Bezoek aan herinneringsmuseum