Verwondering kerstdorp

Missie & Visie

tuin optreden

Wat wil Oldael betekenen en voor wie?

Missie, visie en ambitie

Al sinds 1355 vervult het Nicolaas Gasthuis -wat nu onze locatie Aelbrecht van Beieren is- als oudste gasthuis in de Haaglanden, een rol als ziekenhuis, verpleeghuis, opvanghuis en bejaardentehuis.

Samen met locatie Oldeslo, van origine een rusthuis opgericht vanuit de doopsgezinde gemeente, vormen zij onze herkenbare punten in de wijk van waaruit wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. 
Twee locaties, ieder met een rijke geschiedenis van medemenselijkheid die we als stevig fundament naar de toekomst meenemen.

Op basis van de feiten en inzichten hebben we ons Strategisch beleidsplan 2021 – 2025 ontwikkeld. Hierin delen we ons beeld van de toekomst (onze visie), onze rol in deze wereld (onze missie) en welke belofte wij doen aan onze (toekomstige) cliënten, de (wijk)bewoner, medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners. (onze positionering).

Waardig leven in gastvrij Oldael

Kernwaarden

Wat staat centraal in ons handelen? Drie kernwaarden staan centraal in onze visie op goede zorg voor cliënten: waardig, aardig en vaardig. Ook in de samenwerking met familie en mantelzorgers hechten we er belang aan dat ook zij onze kernwaarden onderschrijven. Oldael verwacht van iedere medewerker dat zij in de zorg voor en bejegening van de cliënt zich gedragen naar de normen die uit de kernwaarden volgen. Ook staan de kernwaarden centraal in hoe we als collega’s met elkaar omgaan.

Aardig betekent dat we (h)erkennen en eerbied hebben voor de eigenheid van cliënten. En dat we inspelen op hun leefwereld en levensgeschiedenis. Hierbij is empathie het sleutelwoord. Dit vertaalt zich in een open en geduldige benadering in het contact met en de zorgverlening voor de cliënt. In dialoog biedt Oldael cliënten de zorg dat bij hen past. Hierbij betrekt ze nadrukkelijk familie en mantelzorgers. Oldael wil graag dat cliënten zich gezien en thuis voelen.

Waardigheid betekent dat we mensen in hun waarde laten. Dat we alle rollen erkennen die onze cliënten vervullen: burgers, wijkgenoten, partners, ouders en grootouders. Deze sociale en maatschappelijke rollen kunnen zij voortzetten in hun leven bij Oldael. Waardigheid is ook dat cliënten zoveel mogelijk de regie houden over hun eigen leven. We ondersteunen cliënten en hun mantelzorgers waar nodig. Bij voorkeur nemen we niets over wat de cliënt zelf nog kan of wat een mantelzorger op kan pakken.

Elke medewerker verstaat zijn of haar vak en doet dat met bevlogenheid. Elke medewerker en vrijwilliger is een waardevolle schakel binnen Oldael.

ANBI-status

Stichting Zorggroep Oldael (Oldael) heeft ANBI-status. Dit betekent dat het doel en de feitelijke werkzaamheden van Oldael voor 90 procent of meer een algemeen belang dienen.

Verantwoording

Lees hier het Bestuursverslag Zorggroep Oldael 2022
De jaarverantwoording 2023 kunt u hier inzien. Deze is tevens gepubliceerd op de website van het Ministerie van VWS

Verwondering kerstdorp