Oldael

Raad van toezicht Oldael

De raad van toezicht bestaat statutair uit vijf leden.

Portefeuilles

Binnen de raad zijn verschillende specifieke portefeuilles verdeeld:

  • De heer Mr. S. van Hoogstraten (voorzitter, voorzitter commissie Selectie, Benoeming en Remuneratie, lid commissie Huisvesting), 
  • De heer  Dr. P.W. de Rooij (voorzitter commissie Kwaliteit en veiligheid), 
  • Mevrouw drs. P.C.  Mereu, MBA, (lid namens de cliëntenraden, lid commissie Kwaliteit en veiligheid) ,
  • De heer  Ir. E. van Tricht (secretaris, lid commissie Financiën, lid commissie Kwaliteit en veiligheid en lid commissie Selectie, Benoeming en Remuneratie),
  • De heer Mr. P.J. Verhage  (voorzitter commissie Huisvesting en voorzitter commissie Financiën).

Rooster aan- en aftreden leden raad van toezicht

 BENOEMINGHERBENOEMINGAFTREDEND
Van Hoogstraten  December 201620202024
MereuMaart 2022  20262030
De Rooij  Juli 201620202024
Van Tricht  Januari 201920232027
Verhage  Juli 201920232027
Rooster aan- en aftreden leden raad van toezicht november 2022

Achtergronden leden raad van toezicht

Steven van Hoogstraten (1949) is een bestuurder met een juridische achtergrond. Steven verkreeg zijn universitaire graad aan de Rijks Universiteit Groningen.

Hij werkte vele jaren voor de rijksoverheid in verschillende posities, meestal met een internationale oriëntatie. Zo was hij achtereenvolgens werkzaam voor verschillende Ministeries: het Ministerie van Buitenlandse Zaken, van Landbouw Natuurbeheer en Visserij, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en tot slot  het Ministerie van Justitie.

De laatste 13 jaar van zijn loopbaan was Steven Algemeen Directeur van Carnegie Stichting / het Vredespaleis. Vanaf 1986 was hij ruim 10 jaar voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond.

Steven van Hoogstraten is een echte Hagenaar en woont in stadsdeel Benoordenhout. Hij is getrouwd geweest, vader van 2 volwassen kinderen en grootvader van 4 kleinkinderen.

Theo de Rooij (1956) studeerde medicijnen in Leiden en is na zijn militaire dienst bij de Koninklijke Marine opgeleid tot radioloog in het LUMC.

Hij heeft zich gespecialiseerd tot interventie radioloog en heeft zich als radioloog gevestigd in het Westeinde Ziekenhuis te Den Haag (nu onderdeel van het Haaglanden Medisch Centrum).

Naast zijn werkzaamheden in het ziekenhuis heeft hij veel maatschappelijke nevenfuncties gehad. Momenteel is hij nog lid en penningmeester van de beentumorencommissie.

Als lid van de Raad van Toezicht wil hij vanuit zijn medische blik graag een bijdrage leveren aan het verder versterken van de kernwaarden van Oldael “Waardig, Aardig en Vaardig”. Theo is opgegroeid in Mierlo (Noord Brabant), is getrouwd en heeft 3 kinderen.

Sinds januari 2019 is Edwin van Tricht toegetreden als secretaris van de raad van toezicht, lid commissie kwaliteit en veiligheid, lid remuneratiecommissie en lid van de auditcommissie.

Edwin is geboren in 1973 en is woonachtig in Bergschenhoek met zijn vrouw en twee kinderen.

Edwin is ervaringsdeskundige in de zorg met de jongste die al enige jaren gebruik maakt van de WLZ. Oorspronkelijk is hij opgeleid als natuurkundige in Delft en via KPN en de consultancy de laatste 16 jaar werkzaam in de financiële dienstverlening.

Op dit moment is Edwin als directeur bij verzekeraar a.s.r. verantwoordelijk voor digitalisering en is als nevenactiviteit voorzitter van de Vereniging voor Gehandicapte Wintersporters.

Edwin hoopt met zijn achtergrond als ervaringsdeskundige, zijn marketingkennis en zijn bedrijfsmatige en financiële insteek een mooie bijdrage te kunnen leveren aan goede zorg binnen Oldael.

Peter  Verhage (1954) woont  in Den Haag (Benoordenhout). Hij is getrouwd geweest en vader van 2 volwassen zoons. Sinds 1 juli 2019 is Peter lid van de Raad van Toezicht, met primaire aandachtsgebieden ‘financiën’ en ‘huisvesting’.

Na zijn studies Bedrijfskunde (Nijenrode) en Rechten (Rotterdam) is hij in het bankwezen gaan werken. In mei 2014 werd hij zelfstandig adviseur bedrijfsfinancieringen, tevens partner bij diverse partijen in deze markt.

Daarnaast vervult hij nog een aantal andere functies, waaronder lid van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Delfland. In het verleden was hij o.a. lid van de Raad van Toezicht, tevens voorzitter Auditcommissie, van een groot Revalidatiecentrum (Basalt, voorheen Sophia Revalidatie Den Haag en Rijnlands Revalidatie Centrum Leiden).

Met ingang van 1 maart 2022 is Piera Mereu toegetreden tot de raad van toezicht, op voordracht van de beide cliëntenraden.

Zij woont in Den Haag en is werkzaam als directiesecretaris bij het HagaZiekenhuis, onderdeel van het RHG ( Reinier Haga Groep) die momenteel in een ontvlechtingstraject zit.

 

Piera is gestart als verpleegkundige op de oncologische KNO afdeling waar naast de intensieve zorg, ook haar interesse voor de organisatorische kant van de zorg werd gewekt.

Zij heeft later zowel de ICU als de SEH- specialisatie gevolgd en afgerond. Op een later moment heeft zij de studie Sociale en Organisatiepsychologie aan de Leidse universiteit afgerond.

Daarna volgde zij meerdere opleidingen, waaronder een MBA en de Topclass aan de ErasmusCentrum voor zorgbestuur. Ze heeft in verschillende branches gewerkt als manager HRM en programma’s begeleid voor fusies en herinrichtingen, met name in de zorg.

Piera is tevens voorzitter van de RvC van Evita-Zorg, een thuiszorgorganisatie in Den Haag.

Oldael