Oldael

Raad van toezicht Oldael

Het jaarverslag 2023 van de raad van toezicht kunt u hier inzien.

De raad van toezicht bestaat statutair uit vijf leden.

Portefeuilles

Binnen de raad zijn verschillende specifieke portefeuilles verdeeld:

  • De heer Ir. E. van Tricht (voorzitter, lid commissie Financiën en Huisvesting en lid commissie Selectie, Benoeming en Remuneratie),
  • De heer Mr. P.J. Verhage (voorzitter commissie Financiën en Huisvesting),
  • Mevrouw drs. P.C. Mereu, MBA (lid namens de cliëntenraden, lid commissie Kwaliteit en Veiligheid, lid commissie Selectie, Benoeming en Remuneratie),
  • Mevrouw K.R. Breukhoven (lid commissie Kwaliteit en Veiligheid),
  • De heer M. Benyahya, MRE (lid commissie Financiën en Huisvesting),
  • Mevrouw S. Hesp-Schutte, MSc (trainee lid van de raad van toezicht, lid commissie Kwaliteit en Veiligheid).

Rooster aan- en aftreden leden raad van toezicht

 BENOEMINGHERBENOEMINGAFTREDEND
Edwin van TrichtJanuari 2019 20232027
Peter VerhageJuli 201920232027
Piera MereuMaart 202220262030
Karin BreukhovenMaart 202420282032
Mounir BenyahyaMaart 202420282032
Rooster aan- en aftreden leden raad van toezicht juli 2024

Achtergronden leden raad van toezicht

Sinds januari 2019 is Edwin van Tricht toegetreden als lid commissie kwaliteit en veiligheid, lid remuneratiecommissie en lid van de auditcommissie.

Edwin is geboren in 1973 en is woonachtig in Bergschenhoek met zijn vrouw en twee kinderen.

Edwin is ervaringsdeskundige in de zorg met de jongste die al enige jaren gebruik maakt van de WLZ. Oorspronkelijk is hij opgeleid als natuurkundige in Delft en via KPN en de consultancy de laatste 16 jaar werkzaam in de financiële dienstverlening.

Op dit moment heeft Edwin als nevenactiviteit het voorzitterschap van de Vereniging voor Gehandicapte Wintersporters.

Edwin hoopt met zijn achtergrond als ervaringsdeskundige, zijn marketingkennis en zijn bedrijfsmatige en financiële insteek een mooie bijdrage te kunnen leveren aan goede zorg binnen Oldael.

Peter Verhage (1954) woont in Den Haag (Benoordenhout). Hij is getrouwd geweest en vader van 2 volwassen zoons. Sinds 1 juli 2019 is Peter lid van de raad van toezicht, met primaire aandachtsgebieden ‘financiën’ en ‘huisvesting’.

Na zijn studies bedrijfskunde (Nijenrode) en rechten (Rotterdam) is hij in het bankwezen gaan werken. In mei 2014 werd hij zelfstandig adviseur bedrijfsfinancieringen, tevens partner bij diverse partijen in deze markt.
Daarnaast vervult hij nog een aantal andere functies, waaronder lid van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Delfland.

In het verleden was hij o.a. lid van de raad van toezicht, tevens voorzitter Auditcommissie, van Revalidatiecentrum Basalt.

Met ingang van 1 maart 2022 is Piera Mereu toegetreden tot de raad van toezicht, op voordracht van de beide cliëntenraden.

Zij woont in Den Haag en is per 1 april 2024 werkzaam als interim secretaris raad van bestuur bij Salios. Een juridische fusie van 3 VVT-huizen in Dordrecht/Zwijndrecht.

Piera is gestart als verpleegkundige op de oncologische KNO-afdeling waar naast de intensieve zorg, ook haar interesse voor de organisatorische kant van de zorg werd gewekt.

Zij heeft later zowel de ICU als de SEH- specialisatie gevolgd en afgerond. Op een later moment heeft zij de studie Sociale en Organisatiepsychologie aan de Leidse universiteit afgerond.

Daarna volgde zij meerdere opleidingen, waaronder een MBA, de Topclass aan de ErasmusCentrum voor zorgbestuur en de master Executive Change Management bij Sioo. Ze heeft in verschillende branches gewerkt als manager HRM en programma’s begeleid voor fusies en herinrichtingen, met name in de zorg.

Piera treedt vanaf augustus 2024 toe als lid van het bestuur van het RonaldMcDonald huis in Den Haag. Dit is op vrijwillige basis.

Karin Breukhoven brengt een schat aan ervaring in de zorgsector naar ons team, met een loopbaan die zich uitstrekt van hands-on werk als ergotherapeut tot leiderschapsrollen waarin ze aanzienlijke impact heeft gehad op organisatorisch en strategisch niveau.

Sinds 2022 dient zij als directeur/bestuurder bij ZorgBrug, waar zij de organisatie door een cruciale fase van herstructurering en strategische vernieuwing leidde, zoals het realiseren van een positieve financiële ommekeer en versterkte regionale positionering.

Karin staat bekend om haar mensgerichte aanpak, waarbij ze de waarde van gelukkige medewerkers benadrukt voor het leveren van uitstekende zorg. Karin is lid van de commissie Kwaliteit en Veiligheid en volgt Theo de Rooij op. We kijken uit naar de bijdragen die Karin zal leveren aan onze organisatie en het voortzetten van onze missie om uitzonderlijke zorg te bieden.

Als zorgvastgoedspecialist met een brede achtergrond in strategisch vastgoedmanagement en projectontwikkeling, verwelkomen we Mounir Benyahya als het nieuwste lid van onze raad van toezicht. Mounir brengt een schat aan ervaring in toonaangevende projecten en vraagstukken binnen de zorgsector met zich mee, verworven door zijn rollen als directeur bij Propos consultancy en als consultant bij diverse gerenommeerde adviesbureaus.

Mounir’s motivatie om bij te dragen als toezichthouder is voortgekomen uit zijn passie voor maatschappelijke verbetering, met een focus op de kwalitatieve bijdrage van zorgvastgoed. Mounir heeft zich in de loop der jaren onderscheiden door innovatieve woonzorgconcepten te ontwikkelen die de zorgverlening verbeteren, en staat bekend als een waardevolle sparringpartner voor raden van bestuur en directeuren van zorginstellingen en woningcorporaties.

Mounir werkt nauw samen met verschillende partijen als universiteiten, verzekeraars, zorgorganisaties en woningcorporaties om het denken over ouderenzorgvastgoed in Nederland verder te ontwikkelen om de noodzakelijke veranderingen op gang te brengen. Hiermee brengt Mounir een fris en noodzakelijk perspectief naar onze raad van toezicht. Hij volgt Steven van Hoogstraten op en is lid van de commissie Financiën en Huisvesting.

 

Met ingang van 1 november 2023 is Sanne Hesp gestart als trainee lid van de raad van toezicht.

Sanne is verpleegkundige, gespecialiseerd in de oncologische en hematologische zorg. Op dit moment is zij werkzaam als Operationeel Manager van de verpleegafdelingen Interne Geneeskunde en de volledige zorgketen van de Hematologie/Oncologie in OLVG (Amsterdam).

Naast haar leidinggevende werk doet zij nog regelmatig diensten in de avond, weekend en nachtdienst als beddencoördinator/WAN-verpleegkundige. Daarnaast zet zij zich, landelijk en binnen OLVG, in voor meer zeggenschap voor verpleegkundigen.

Gedurende haar loopbaan heeft zij een post-hbo Management in de Zorg gedaan en onlangs heeft ze de Executive Master of Health Administration (MHA) afgerond.

Sanne is geboren in 1987 en is woonachtig in Amsterdam met haar man en twee kinderen.

Edwin van Tricht
Edwin van Tricht
Peter Verhage
Piera Mereu
Piera Mereu
Karin Breukhoven
Karin Breukhoven
Mounir Benyahya
Mounir Benyahya
Sanne Hesp-Schutte
Oldael