Silverfitfiets

Vrienden van Aelbrecht van Beijeren

De stichting Vrienden van Aelbrecht van Beijeren maakt al sinds 1986 dat beetje extra mogelijk voor de bewoners, wat niet gefinancierd kan worden uit het reguliere budget. Een vleugel, een Silverfit fiets, tuinmeubelen, concerten door leerlingen van het conservatorium, het renoveren van de koepelzaal. Dat zijn voorbeelden van projecten en activiteiten die de stichting financiert om bij te dragen aan het welzijn en leefklimaat van de bewoners.

Geschiedenis stichting Vrienden van Aelbrecht van Beijeren

Op 26 mei 1986 werd de Stichting Vrienden Huize Aelbrecht van Beijeren opgericht. Het woonzorgcentrum (toen nog ‘Huize’) is één van de oudste zorginstellingen in Nederland. Het is vernoemd naar Aelbrecht van Beijeren, die bij besluit van zijn broer Hertog Willem V van Beijeren, Graaf van Holland en Zeeland, in 1355 in de buurt van het Haagse Binnenhof het Sint Nicolaas Gasthuis stichtte.

Het gasthuis leverde niet alleen ziekenhuiszorg, maar zorgde ook voor de opvang van zwervers en bejaarden. Via de Halstraat, Oude Molstraat en de Amsterdamse Veerkade verhuisde het gasthuis in 1967 naar de Theo Mann Bouwmeesterlaan en kreeg het de naam Aelbrecht van Beijeren.

Aelbrecht, Hertog van Beijeren, zesentwintigste Graaf van Holland, Zeeland en Friesland van 1389-1404. (Kopie in 1999 geschilderd naar origineel door Riet Visser-Sier en geschonken door de Stichting Vrienden Huize Aelbrecht van Beijeren.)

Werkwijze

Via de manager Zorg en welzijn en/of de teamleiders kunnen verzoeken bij het stichtingsbestuur worden ingediend, ook namens bewoners en familie of mantelzorgers.

De stichting kiest haar bijdragen in goed overleg met Aelbrecht van Beijeren.

Vrienden zijn er als je ze nodig hebt. Dat wil de stichting graag betekenen voor de ouderen die in woonzorgcentrum Aelbrecht van Beijeren verblijven.

Om het beetje extra comfort, plezier of aandacht te kunnen blijven geven, doet de stichting een beroep op u: bewoner, familielid, vriend, mantelzorger, relatie of geïnteresseerde.

Juist nu de overheid zich steeds meer terugtrekt, is uw financiële bijdrage van harte welkom om deze bijzondere projecten mogelijk te blijven maken.

Het rekeningnummer van de Vrienden van Aelbrecht van Beijeren is: NL28 INGB 0004 5994 50.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

  • Mevrouw Drs. G. Lubbers, voorzitter
  • Mevrouw Drs. E.H.M. Goossens, secretaris
  • De heer Drs. H.J.D. de Lanoy Meijer, penningmeester
  • Mevrouw C.G.M. van Haersma Buma, lid
  • Mevrouw S.E. ter Haar – Stonebrink, lid

De bestuursleden verrichtten hun werkzaamheden voor de stichting onbetaald, alleen gemaakte kosten worden vergoed.

U vindt hier de ANBI-registratiegegevens van de stichting.

Op basis van het beleidsplan maakt de stichting op een verantwoorde wijze projecten en activiteiten voor de bewoners van Aelbrecht van Beijeren mogelijk. Hierbij wordt als richtlijn gehanteerd dat deze uitgaven zoveel mogelijk uit de rente- en beleggingsinkomsten worden gefinancierd. Met de huidige lage rentestand is dat een grote uitdaging.

Silverfitfiets

Silverfit fiets

Aelbrecht, Hertog van Beijeren