Samen eten

Veelgestelde vragen

Een overzicht van de tarieven voor ZZP of VPT kunt u in de Indicatieve offerte vinden. Hierin staan de componenten huur, servicekosten, hotellerie en aanvullende diensten uiteengezet. Ook de prijslijst voor eventuele extra kosten staan hierop vermeld.

De prijslijst kunt u hier inzien of een papieren versie opvragen bij de cliëntadviseur.

Prijslijst 2024

De wachttijd is afhankelijk van de beschikbare appartementen. Doorgaans lukt het goed om nieuwe bewoners snel te plaatsen op een passende plek. De cliëntadviseur kan u hierover informeren.

Informatie over de zorg kunt u inzien via de app van Carenzorgt.nl. Deze is gekoppeld aan het zorgdossier. Op verzoek ontvangt u van de teamleider Zorg inloggegevens, als de bewoner hiervoor toestemming geeft. Via de app is ook berichtenverkeer mogelijk tussen de zorg en de naasten van de bewoner.

De eerste contactpersonen ontvangen daarnaast relevant algemeen nieuws en een nieuwsbrief via het opgegeven mailadres.

In de handleiding van CarenZorgt leest u hoe u dit medium kunt gebruiken.

Oldeslo: in Duttendel is het in de zomermaanden van maandag t/m zondag betaald parkeren van 10.00 – 24.00 uur. In de wintermaanden is het betaald parkeren van 13.00 – 24.00 uur.

Aelbrecht van Beijeren: in de wijk is het betaald parkeren van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Op het Willem Rooyaardsplein (bij het winkelcentrum) kunt u alleen bij de parkeerautomaat betalen of mobiel betalen voor het parkeren. Hier mag u maximaal 120 minuten parkeren.

De parkeerplaatsen van Aelbrecht zijn bestemd voor medewerkers van Oldael.

Bewoners kunnen bij de gemeente een parkeervergunning voor hun bezoekers aanvragen. Via een app kan het bezoek zich aanmelden op de vergunning van de bewoner.

De website Regelhulp.nl is een wegwijzer van het ministerie van VWS. Zoekt u langdurige zorg of hulp voor uzelf of voor iemand anders? Op Regelhulp leest u welke mogelijkheden er zijn en waar u naartoe kunt om zorg of hulp te regelen. Ook worden de zorgwetten uitgelegd.

Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij de adviserend verpleegkundigen van CZ zorgkantoor.

U kunt met uw vragen ook terecht bij de onafhankelijke cliëntondersteuners bij u in de buurt: MEE of Adviespunt Zorgbelang. U kunt rechtstreeks contact met ze opnemen.

Lees op de pagina van het CZ Zorgkantoor meer over onafhankelijke cliëntondersteuning.

Oldael heeft en overeenkomst met CleanLease voor het wassen van platgoed (beddengoed, handdoeken, washandjes, e.d.) en lijfgoed (persoonlijke was, kleding) van de bewoner. In het eerste kwartaal van 2023 zal dit in werking treden.

 

 

Samen eten