Aanleunwoningen bij Oldeslo

Steunfonds Oldeslo

Sinds 1962 zet de Stichting Steunfonds Oldeslo zich in voor het welzijn van de bewoners van woonzorgcentrum Oldeslo. Het steunfonds houdt zich bezig met het financieel mogelijk maken en ondersteunen van activiteiten op het gebied van fysieke en mentale activering, het bevorderen van onderling contact en het tegengaan van vereenzaming.

Activiteiten

Op aanvraag maar ook uit eigen initiatief ontplooit de stichting activiteiten die het leven veraangenamen. De stichting heeft contact gelegd met de naburige basisschool de Vrije School op de Abbenbroekweg. De kinderen van deze school kwamen maandelijks met een klas op bezoek in Oldeslo om samen muziek te maken, educatieve spellen te spelen, etc. (I.v.m. de coronamaatregelen is dat nu beperkt mogelijk.)

Tuinrenovatie 2016

In 2016 heeft de stichting zich ingezet om de tuin te renoveren.  Een tuinarchitect heeft een basisplan ontwikkeld om de tuin die in de jaren ’70 is aangelegd te moderniseren. In de tuin zijn een aantal kleinere terrasjes aangelegd, zodat bewoners en bezoekers ook in kleiner verband meer kunnen genieten van de mooie ruimte die de tuin biedt.

Concert Willeke Alberti ter ere van 60 jaar Oldeslo

In 2021 bestond Oldeslo 60 jaar. Om dit te vieren boekte Oldeslo Willeke Alberti voor een concert in de kerkzaal van Oldeslo. Het steunfonds heeft dit concert cadeau gegeven.

Crdl

In 2022 ontving Oldeslo een Crdl. Crdl herkent variaties in aanraking en vertaalt deze naar verschillende klanken. Crdl kan verschillende bedoelingen en betekenissen overbrengen. Zodra twee mensen ieder een hand op de geleidende sensoren leggen en elkaar daarna aanraken start het Crdl-moment.

Bestuursleden van het Steunfonds

  • Mevrouw Drs. I.J.A.C.M. van Voorst tot Voorst – van Nispen tot Sevenaer (Voorzitter)
  • De heer B. J. Schröder (Penningmeester)
  • Mevrouw Mr. M.E. Aalders (Secretaris)
  • Mevrouw M. van Panhuys (Bestuurslid)
  • De heer Ir. L. Vis (Bestuurslid)

ANBI

De stichting heeft een Anbi-status. Daarover kunt u hier meer lezen.

Contact

U kunt contact opnemen met mevrouw Van Voorst, voorzitter, via telefoon 070 – 323 77 25 of per e-mail.

Aanleunwoningen bij Oldeslo

Tuin Oldeslo

Concert Willeke Alberti
Crdl
Crdl