Aanleunwoningen bij Oldeslo

Steunfonds Oldeslo

Sinds 1962 zet de Stichting Steunfonds Oldeslo zich in voor het welzijn van de bewoners van woonzorgcentrum Oldeslo. Het steunfonds houdt zich bezig met het financieel mogelijk maken en ondersteunen van activiteiten op het gebied van fysieke en mentale activering, het bevorderen van onderling contact en het tegengaan van vereenzaming.

Activiteiten

Op aanvraag maar ook uit eigen initiatief ontplooit de stichting activiteiten die het leven van de bewoners veraangenamen.

Concert Willeke Alberti ter ere van 60 jaar Oldeslo

In 2021 bestond Oldeslo 60 jaar. Om dit te vieren boekte Oldeslo Willeke Alberti voor een concert in de kerkzaal van Oldeslo. Het steunfonds heeft dit concert cadeau gegeven.

Crdl

In 2022 ontving Oldeslo een Crdl. Zodra twee mensen ieder een hand op de geleidende sensoren leggen en elkaar daarna aanraken start het Crdl-moment.

Bestuursleden van het Steunfonds

  • Mevrouw Drs. I.J.A.C.M. van Voorst tot Voorst – van Nispen tot Sevenaer (Voorzitter)
  • De heer B. J. Schröder (Penningmeester)
  • Mevrouw Mr. M.E. Aalders (Secretaris)
  • Mevrouw M. van Panhuys (Bestuurslid)
  • De heer Ir. L. Vis (Bestuurslid)

ANBI

De stichting heeft een ANBI-status. Daarover kunt u hier meer lezen.

Contact

Voor informatie en/of donaties, kunt u contact opnemen met mevrouw Van Voorst, voorzitter, via telefoon 070 – 323 77 25 of per email.

Aanleunwoningen bij Oldeslo

Tuin Oldeslo

Concert Willeke Alberti
Crdl
Crdl