Beschermd wonen met dementiezorg

De afdeling Facet is een verpleegafdeling met multidisciplinaire zorg met behandeling op de locatie Oldeslo. Deze bewoners beschikken over een zorgindicatie vv5 met artikel 21 en staan onder behandeling van een SO (specialist ouderengeneeskunde).

Facet

Facet beschikt over een ruime gemeenschappelijke huiskamer. De afdeling biedt woonruimte aan 15 bewoners in een prikkelarme omgeving met zorg in de nabijheid.

De 15 bewoners beschikken elk over hun eigen appartement met eigen sanitair.

Wanneer u denkt dat uw naaste in aanmerking komt voor plaatsing op onze verpleegafdeling, dan kunt u contact opnemen met onze cliëntadviseur. Zij informeert u graag over het plaatsingstraject.

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) is er om de rechten van mensen met een psychogeriatrische aandoening te beschermen. De wet regelt onvrijwillige zorg van deze mensen en beschrijft hun rechten. Daarnaast regelt deze wet de onvrijwillige opname van deze mensen. Lees meer over de Wet zorg en dwang.

Oldael gaat bij de hulp- en zorgverlening aan de bewoners van Facet uit van de vraag: ‘Wat heeft deze bewoner van ons nodig?’ Hiervoor is per definitie samenwerking nodig tussen verschillende disciplines, oftewel multidisciplinaire samenwerking. Verschillende professionals werken samen om:

  • de diagnose te stellen
  • het zorg- of behandelplan op te stellen
  • te evalueren

De verschillende disciplines hebben elkaar nodig als het gaat om moeilijk te begrijpen gedrag. De SO (specialist ouderengeneeskunde) heeft informatie van de verzorgenden, verpleegkundigen en de psycholoog nodig om een goede diagnose kunnen stellen.

Marja de Graaf

Cliëntadviseur