Privacy

Uw privacy is voor ons belangrijk en daarom gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. 

Persoonlijke gegevens die u als gebruiker aan ons verstrekt zullen door Zorggroep Oldael met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid worden behandeld. Onze systemen zijn goed beveiligd om niet-geautoriseerde toegang van onbevoegden  tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

Privacyverklaring Zorggroep Oldael

De informatie op de website van Zorggroep Oldael wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Onder de informatie vallen alle op de website aangeboden items zoals teksten, logo’s en ander grafisch materiaal. Desondanks kan Zorggroep Oldael geen garantie geven dat de geboden informatie vrij van fouten of onvolkomenheden is. Het gebruik van de aangeboden informatie geschiedt op eigen risico en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

Zorggroep Oldael kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade welke eventueel zou kunnen voortvloeien uit enige fout die op de website van Zorggroep Oldael voor zou kunnen komen. Tevens kan Zorggroep Oldael niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van haar website. 

Zorggroep Oldael aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites welke niet door Zorggroep Oldael worden onderhouden, waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar website van Zorggroep Oldael. 

Op de inhoud van de webpagina’s van Zorggroep Oldael en op de logo’s van de organisatie rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorgaande schriftelijke toestemming van Zorggroep Oldael, tenzij nadrukkelijk is aangegeven dat informatie vrij is voor publicatie.