pmo-preventief-medisch-onderzoek.

Aandacht voor je gezondheid

Oldael hecht waarde aan jouw gezondheid. Medewerkers zijn van waarde voor ons. We zijn ons er van bewust dat werken in de zorg veel van iedereen vraagt, zowel lichamelijk als emotioneel. In situaties waarin de balans tussen inspanning en ontspanning onder druk komt te staan, bijvoorbeeld doordat er thuis ook veel speelt, is Oldael er voor haar medewerkers. Oldael ondersteunt haar medewerkers op verschillende manieren.

Om optimaal te kunnen presteren hebben we een bepaalde mate van spanning en stress nodig. Echter: langdurige stress zonder voldoende ontspanning kan je gezondheid ondermijnen.

Psychologische ondersteuning

Oldael haakt in op gebeurtenissen die veel stress veroorzaken bij medewerkers; in de crisissituatie die ontstond tijdens de eerste golf van de coronapandemie heeft Oldael psychologische ondersteuning geboden en een extern bureau heeft groepsgesprekken geleid om stress bespreekbaar te maken in de teams. Dit is een groot succes gebleken. We hebben daarom met elkaar afgesproken de groepsgesprekken regelmatig met elkaar te voeren.

Training omgaan met stress

Deze training volgen medewerkers gezamenlijk. Tijdens deze training ga je:

 • Herkennen welke manieren jij en je collega’s gebruiken om om te gaan met stress,
 • Welke manieren er nog meer zijn om om te gaan met stress waar je gebruik van zou kunnen maken,
 • Een manier met elkaar bespreken om stress binnen het team (op tijd) bespreekbaar te maken.

De trainingen worden per afdeling aangeboden.

Speciaal voor medewerkers van Oldael is er een Stress buddy app te downloaden. Met deze app kan je wekelijks je stress- en energiebronnen meten, daarnaast biedt het gerichte handvatten om hier grip op te krijgen en te houden. De Stress buddy app is ontwikkeld door het LUMC en exclusief beschikbaar gesteld voor medewerkers van Oldael en twee collega organisaties.

Wekelijkse korte vragenlijst voor inzicht

De app bevat een korte vragenlijst die je inzicht geeft in je stressniveau en geeft tips die je helpen om te ontspannen.

Uitgebreide vragenlijst m.b.t. burnout-klachten

Medewerkers die naast werkdruk ook privé uitdagingen ervaren, kunnen met behulp van een uitgebreidere vragenlijst hun veerkracht in de gaten houden. De app bevat tips die inzicht en handvatten voor zelfhulp geven om met uitdagingen in het leven om te gaan.

Mirro modules

Er kunnen diverse redenen zijn die stress bij je veroorzaken. We hebben verschillende zelfhulp modules die je kunt volgen. Mirro beschikt over de volgende modules:

 • Alcohol,
 • Angst & Paniek,
 • Chronische aandoening,
 • Concentratie en uitstelgedrag,
 • Echtscheiding,
 • Feedback en conflicthantering,
 • Game-check,
 • Geldzorgen,
 • Grip op (corona)stress,
 • Het nieuwe werken,
 • Je smartphone de baas,
 • Mantelzorg (gezond zorgen),
 • Overgangsklachten,
 • Piekeren,
 • Relatieproblemen,
 • Rouwverwerking,
 • Slaap lekker,
 • Somberheid/depri,
 • Succesvol veranderen,
 • Werkstress,
 • Werkende ouders,
 • Zelfbeeld.

Oldael wil je graag inzicht bieden in hoe fit je werkelijk bent en handvatten geven om met je gezondheid aan de slag te gaan. Hiervoor kan je als medewerker een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) laten doen. Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst, een fysiek onderzoek en een persoonlijk advies. Met het PMO krijg je inzicht in je gezondheid, leefstijl en risico’s. Op een laagdrempelige manier wordt je bewust gemaakt van de mogelijkheden om te werken aan het verbeteren en behouden van je eigen gezondheid. Het onderzoek wordt uitgevoerd door professionals door onze arbodienst.

pmo-preventief-medisch-onderzoek.