Klachten aanhoren

Klachten

Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is iedere zorgaanbieder verplicht een klachtenregeling te treffen voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van hem betreffende klachten (artikel 13, eerste lid, Wkkgz). De klachtenregeling is gericht op het bereiken van een voor de klager en de zorgaanbieder bevredigende oplossing.

Klachtenregeling voor cliënten van Oldael

Oldael;

  • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr.  27253843,
  • Adres: Maurits de Brauwweg 18,  2597 KE Den Haag,
  • E-mail: info@oldael.nl,
  • Website: www.oldael.nl.

Deze klachtenregeling voldoet aan de gestelde eisen in de Wkkgz en het Uitvoeringsbesluit Wkkgz. Deze klachtenregeling is te vinden op www.quasir.nl en wordt op verzoek van u als cliënt kosteloos per post of- email toegezonden.

Wat te doen als u ontevreden bent over de zorgverlening?

Mocht u ontevreden zijn over onze geleverde zorg dan willen wij dat graag weten. En willen we dit met u bespreken om tot een oplossing te komen.

U kunt uw onvrede of ongenoegen het beste eerst bespreken met de betrokkene en/of diens leidinggevende. Soms is dat al genoeg om tot een oplossing te komen. Wacht hier niet te lang mee. Wanneer in een vroeg stadium een oplossing wordt gevonden, voorkomt dat veel onbehagen. 

Komen we er onderling niet uit, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze kan u desgewenst: 

  • adviseren met betrekking tot de indiening van een klacht en/of  
  • bijstaan bij het formuleren van de klacht en/of  
  • bijstaan bij het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen (bijvoorbeeld middels een bemiddelingsgesprek).

Het is uw eigen keuze of u hier gebruik van wilt maken. Hieraan zijn voor u als klager geen kosten verbonden, deze kosten worden in rekening gebracht bij de zorginstelling.

Klachtenfunctionaris

U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via onderstaande contactgegevens:

Afdeling klachtenbemiddeling van Quasir:

  • E-mail: bemiddeling@quasir.nl
  • Telefoon: 085-4874012
  • Post: Quasir, t.a.v. afdeling klachtenbemiddeling, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.

De klachtenfunctionaris van Quasir is gebonden aan de Gedragscode Medewerkers Quasir,  alsmede het Protocol Professionele Onafhankelijkheid Quasir. Deze zijn in te zien op www.quasir.nl.

Op het moment dat u daadwerkelijk een klacht indient is deze klachtenregeling van toepassing. U kunt het document hier downloaden: Klachtenregeling Quasir-Oldael.

Klachten aanhoren
In gesprek met elkaar