Carin_Schaaf_Zorgstem

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang sluit aan bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking, waardoor mensen die hun wil niet meer kunnen uiten goed beschermd worden.

Onvrijwillige zorg

‘Nee, tenzij’, is het motto van de Wet zorg en dwang. Onvrijwillige zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Sinds 1 januari 2020 geldt deze wet voor instellingen, zorg thuis, kleinschalige woonvormen en dagbesteding. Zorgprofessionals moeten eerst alternatieven zoeken en uitproberen en mogen alleen onvrijwillige zorg inzetten als laatste optie, als het echt niet anders kan. Zorgprofessionals dienen op de hoogte te zijn van de Wet zorg en dwang en de werkwijze toe te passen in de praktijk. Medewerkers van Oldael worden hierin bijgeschoold tijdens klinische lessen.

Folder cliëntvertrouwenspersoon

In de regio Haaglanden is speciaal voor Wzd gerelateerde vragen en/ of klachten mevrouw Carin-Schaaff als cliëntvertrouwenspersoon Wzd van Zorgstem aangesteld. Download hier de folder. U kunt haar bellen op: 06 36 36 18 43 of bereiken via e-mail: c.schaaff€@zorgstem.nl.

Meer informatie m.b.t. de Wet zorg en dwang kunt u vinden op de website van Zorgstem.

Carin_Schaaf_Zorgstem