Aelbrecht van Beijeren renovatie

Modernisering woonzorgcentrum Aelbrecht van Beijeren

Woonzorgcentrum Aelbrecht van Beijeren ondergaat een modernisering. Het huis, gelegen naast winkelcentrum Duizigt in Benoordenhout, zal na de refit aan de eisen en wensen van de moderne tijd voldoen. Aelbrecht maakt sinds enkele jaren een omslag van een traditioneel verzorgingshuis naar een woonzorgcentrum met een intensieve zorgvraag.

Opening eerste fase refit

Op 28 februari werd de 3e etage officieel geopend door twee bewoners en de manager Zorg en welzijn, samen knipten zij het lintje door. Tijdens de opening introduceerde Oldael zorgrobot ‘Tess’, die de genodigden liet kennismaken met een deel van haar muziek- en dansaanbod. Onder de genodigden bevonden zich naast de bewoners leden van de raad van toezicht, de cliëntenraad en stichting ‘Vrienden van Aelbrecht’.

Verwachte oplevering november 2022

Er is gekozen om de refit per etage uit te voeren zodat de bewoners in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. De derde etage fungeert als modeletage, deze inrichting wordt door vertaald naar alle overige etages. De medewerkers, bewoners en familie worden gedurende de werkzaamheden uitvoerig op de hoogte gehouden middels een wekelijkse ‘Keek op de week’ en een persoonlijk vragenuurtje over eventuele overlast van de breek- en bouwwerkzaamheden, zodat mantelzorgers en welzijnsmedewerkers hierop kunnen anticiperen.

Aelbrecht van Beijeren renovatie
terug naar nieuwsoverzicht