Cliëntenraad Oldeslo

Cliëntenraad Oldeslo

De cliëntenraad heeft de taak om de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van Oldeslo en de aanleunwoningen te behartigen. De leden van de cliëntenraad hebben, naast een statutaire, ook een inhoudelijke portefeuille met één of meer specifieke aandachtsgebieden.

Leden, van links naar rechts:

  • Dhr. A. Markus, voorzitter (algemeen, organisatie, vastgoed, financiën),
  • Mevr. M. Rol, lid (dienstverlening, medische zorg),
  • Mevr. N. van Varik, secretaris (organisatie, HR, financiën),
  • Mevr. I. de Haas, lid (communicatie),
  • Mevr. N. Teutenberg, lid (aanleunwoningen),
  • Vacature, lid (dienstverlening, medische zorg).

Vergadering

Elke tweede dinsdag van de maand vergadert de cliëntenraad over Oldeslo. De vergaderingen worden sinds de coronacrisis digitaal gehouden via Zoom. Dat betekent dat de cliëntenraad elkaar thuis ziet en spreekt via het beeldscherm van de computer en niet fysiek samenkomt in Oldeslo. 

Jaarverslagen cliëntenraad Oldeslo

De links voor de jaarverslagen van de cliëntenraad:  

Agenda’s en notulen

De agenda’s en notulen van de overlegvergaderingen kunt u inzien in de Koffiekamer, u kunt ze ook opvragen bij de cliëntenraad.

Contact

U kunt contact opnemen met de cliëntenraad via e-mail.

Cliëntenraad Oldeslo