Cliëntenraad Oldeslo

Cliëntenraad locatie Oldeslo

De cliëntenraad heeft de taak om de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van Oldeslo en de aanleunwoningen te behartigen. De leden van de cliëntenraad hebben, naast een statutaire, ook een inhoudelijke portefeuille met één of meer specifieke aandachtsgebieden.

Leden:

  • Albert Markus, voorzitter (algemeen, organisatie, vastgoed, financiën),
  • Tilda Rol, lid (dienstverlening, medische zorg),
  • Nicolette van Varik, secretaris (organisatie, HR, financiën),
  • Carien Slegtenhorst, lid (Oldael Academie, communicatie),
  • Sanne Slegtenhorst, lid (Oldael Academie, communicatie),
  • Syts ter Haar, lid (medische zorg)
Albert Markus
Tilda Rol
Nicolette van Varik
Sanne Slegtenhorst
Syts ter Haar

Vergadering

Elke tweede dinsdag van de maand vergadert de cliëntenraad over Oldeslo. 

Jaarverslagen cliëntenraad Oldeslo

De links voor de jaarverslagen van de cliëntenraad:  

Agenda’s en notulen

De agenda’s en notulen van de overlegvergaderingen kunt u inzien in de Koffiekamer, u kunt ze ook opvragen bij de cliëntenraad.

Contact

U kunt contact opnemen met de cliëntenraad via e-mail.

Cliëntenraad Oldeslo