Introductie programmamanager duurzaamheid

Met trots kondigen we hierbij aan dat Bets van Hal, manager zorg & welzijn Oldeslo, per 1 februari 2024 ook werkzaam is als programmamanager duurzaamheid. Bets gaat de functie van programmamanager duurzaamheid combineren met haar huidige functie. En met net zoveel enthousiasme introduceren we het Oldael duurzaamheidslogo dat toekomstige communicatie over duurzaamheid zal vergezellen.

Waarom deze functie?

Vanuit de overheid wordt er gestuurd op meer duurzaamheid in de zorg. Zorginstellingen en ziekenhuizen gebruiken veel energie, voedsel en grondstoffen blijkt uit vergelijkend onderzoek. Daarmee draagt de zorg bij aan vervuiling van het milieu. In de Green Deal Duurzame Zorg staan afspraken om de zorgsector duurzamer te maken. Bijvoorbeeld door CO2-uitstoot te verminderen. Oldael gaat deze Green Deal ondertekenen en committeert zich daarmee.

Wij voelen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en zien ons genoodzaakt om met gerichte aandacht en aanpak het onderwerp duurzaamheid binnen Oldael op de kaart te zetten. We kiezen ervoor om hier dan ook structureel in te investeren. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich bewust gaan worden van het belang van dit onderwerp, zowel privé als op het werk. Elke structurele wijziging in de aanpak (denk aan bijv. het scheiden van afval of het reduceren van plastic verpakkingen) levert een belangrijke bijdrage t.a.v. de reductie van CO2. Om dit goed handen en voeten te kunnen geven is een aparte functie nodig die hiervoor de ruimte krijgt en deskundig is.

Waarom Bets?

We hebben Bets voor deze functie benaderd om twee redenen. De eerste reden is dat Bets haar interesses in lijn liggen met de functie van programmamanager duurzaamheid. Tweede reden ligt in de lijn van de bezuinigingsopgave. Ons streven in financieel opzicht is om de uitbreiding van staf zoveel mogelijk te beperken. Doordat Bets de functie van programmamanager duurzaamheid combineert met haar huidige functie is er geen sprake van uitbreiding van formatie. 

Hoe regelen we dit in?

Als programmamanager duurzaamheid is Bets actief binnen AvB en Oldeslo. T.a.v. haar functie van manager zorg & welzijn blijft zij functioneren binnen Oldeslo. Doordat deze functies met elkaar gecombineerd worden blijft het aantal uren dat Bets op Oldeslo is gelijk. De verwachting is dat door deze combinatie beide functies goed uitvoerbaar zijn en blijven. 

terug naar nieuwsoverzicht