Oldael gaat afval scheiden

Oldael zet een belangrijke stap naar duurzaamheid: we gaan afval scheiden. Dit initiatief sluit aan bij wet- en regelgeving die zorginstellingen aanspoort om bij te dragen aan een schonere wereld en het behoud van grondstoffen. Door afval te scheiden, kunnen we gebruikte materialen hergebruiken, wat resulteert in minder behoefte aan nieuwe grondstoffen. Bovendien is het…

Wat gaat er veranderen?

Vanaf oktober plaatsen we vier verschillende afvalbakken op centrale locaties binnen onze zorginstelling:

  • Groente en fruit
  • Plastic en drankenpakken
  • Papier
  • Restafval

Deze afvalbakken komen in onder andere huiskamers, zorgposten en pantry’s. We nemen afscheid van individuele prullenbakken bij bureaus en in kantoren.

Wat betekent dit voor onze bewoners?

In deze eerste fase richten we ons op het bedrijfsafval. Op de bewonersappartementen blijft voorlopig één afvalbak staan. In fase 2, die gepland staat voor 2025, gaan we ook incontinentiemateriaal apart inzamelen.

Met deze maatregelen willen we niet alleen voldoen aan de regelgeving, maar ook actief bijdragen aan een duurzame toekomst.

terug naar nieuwsoverzicht