Aardig

Borging medische zorg bij Oldael

Oldael heeft samen met collega instellingen van haar lerend netwerk, te weten SWZ, mr Visserhuis en Johannahuis, een financieringsbron gevonden bij het zorgkantoor om de medische zorg in de huizen te verbeteren.

De reden is dat de meeste bewoners  een eigen huisarts als hoofdbehandelaar hebben terwijl de complexiteit van de zorgproblematiek steeds ingewikkelder wordt en bijna alle bewoners inmiddels een zorgprofiel VV5 hebben zonder behandeling. Wij denken dat een behandelindicatie niet altijd nodig is en zochten een alternatief om de complexe zorg te blijven borgen.

En daarom is deze week Carola Ruigrok als physician assistant (PA) (Novicare) bij de huisartsenpraktijk van dokter J.A.R. Ramadhin en dokter M.I. Millenaar – Hubertusduin gestart voor 1 jaar. De keuze voor deze praktijk is gemaakt, omdat de meeste bewoners van Oldael daar patiënt zijn.

In dit jaar onderzoeken Oldael, Hubertusduin en Novicare wat een logische taakverdeling is voor structurele invulling van behandeling van ouderen in woonzorgcentra, waardoor de huisarts, PA en specialist ouderengeneeskunde gezamenlijk het toenemende aantal ouderen goed kan behandelen. Dit heeft als gevolg dat we (onnodige) zorg en zorgkosten voorkomen.

De inzet van een PA is gericht op verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van zorg, waaronder passende zorg voor kwetsbare ouderen door advanced care planning en daarmee (onnodige) zorg voorkomen. Daarnaast beogen we dat de cliënt, familie en zorg meer aandacht ervaren en dat de huisarts een afname van tijdsbesteding en inhoudelijke ondersteuning per cliënt binnen de doelgroep ervaart.
 
Het project start bij Oldael om daar de eerste ervaringen op te doen. Werkende weg betrekken we locaties van het Lerend Netwerk en de huisartsen met als hoofddoel deze vorm van zorg te borgen in een vaste financiering en we hierdoor meer bewoners gespecialiseerde zorg kunnen geven tegen dezelfde of het liefst minder kosten.

Aardig
terug naar nieuwsoverzicht