Haagse organisaties dringen aan op reële tarieven voor ouderenzorg

De ouderenzorg staat onder enorme druk. Daarom luidt ZorgScala namens twaalf Haagse en Wassenaarse VVT-organisaties de noodklok. In een gezamenlijke brief aan minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder, uiten ze hun zorgen.

De toekomst van de ouderenzorg staat op het spel. Samen komen de organisaties zo’n 120 miljoen tekort in de komende drie jaar. Dat betekent rode cijfers of dat de kwaliteit achteruitgaat en de wachttijden langer worden.

Zorg om de zorg

De Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)-organisaties worden geconfronteerd met een opeenstapeling van bezuinigingen die de kwaliteit en beschikbaarheid van de zorg aantasten. En dat terwijl de vraag naar zorg groeit, de kosten over de hele linie toenemen en de lonen met 10% stijgen. VVT-organisaties willen graag investeren in het behouden en ontwikkelen van talent. De bezuinigingen raken echter de bedrijfsvoering van volgend jaar. Hierdoor verschuift de focus van ‘de juiste zorg op de juiste plaats’ naar ‘overleven’ en ‘schadebeperking’.

Tarieven die transformatie mogelijk maken

De situatie die nu ontstaat, is onhoudbaar en onverantwoord. Er zijn realistische tarieven nodig om de kwaliteit van de ouderenzorg te waarborgen. De dringende oproep aan de minister is: bezuinig niet en bied tarieven die de transformatie mogelijk maken. Dat betekent:

  • uitstel van de aangekondigde bezuinigingen op de tarieven van de Wet langdurige zorg en de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC);
  • compensatie voor de noodzakelijke aanpassingen in de salarissen van de medewerkers.

Samenwerking binnen ZorgScala

Dit is een gezamenlijke oproep van de twaalf zorgorganisaties in de regio Haaglanden: Cardia, Eykenburg, Florence, HWW zorg, Johannahuis, Mr L.E. Visserhuis, Zorggroep Oldael, Respect, Rudolf Steiner zorg, Saffier, SWZ en WZH.

terug naar nieuwsoverzicht