Cliëntenraad locatie Aelbrecht van Beijeren

De cliëntenraad heeft de taak om de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van Aelbrecht van Beijeren te behartigen. 

Leden:

  • Ruud Paardekooper, voorzitter
  • Swaantina Heemstra
  • Douwe Yska, secretaris a.i.
  • Rebecca Soffner
Ruud Paardekooper
Swaantina Heemstra
Douwe Yske
Rebecca Soffner

Vergadering

De cliëntenraad vergadert maandelijks op donderdagochtend. Het vergaderschema is op te vragen
via het volgende email adres: cr-avb@oldael.nl.

Jaarverslag cliëntenraad Aelbrecht van Beijeren

Het jaarverslag van de cliëntenraad kunt u inzien door op de onderstaande link te klikken.

2020 – Jaarverslag Aelbrecht van Beijeren

2022 – Jaarverslag Aelbrecht van Beijeren

2023 – Jaarverslag Aelbrecht van Beijeren

Agenda’s en notulen

In afwachting van een online omgeving voor de cliëntenraad, kunt u agenda’s en notulen van
vergaderingen opvragen bij de cliëntenraad door een email met uw verzoek te sturen naar cr-avb@oldael.nl.

Contact

U kunt contact opnemen met de cliëntenraad door een email te sturen naar cr-avb@oldael.nl, wij
nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.