Aelbrecht van Beijeren

Cliëntenraad Aelbrecht van Beijeren

De cliëntenraad heeft de taak om de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van Aelbrecht van Beijeren te behartigen. 

Leden:

  • Ruud Paardekooper, voorzitter
  • Swaantina Heemstra
  • Douwe Yska
  • Rebecca Soffner
  • Eva Vermeulen, secretaris (geen foto)
Ruud Paardekooper
Rebecca Soffner
Swaantina Heemstra
Douwe Yska

Vergadering

De cliëntenraad vergadert maandelijks op donderdagochtend. Het vergaderschema is op te vragen
via het volgende email adres: cr-avb@oldael.nl.

Jaarverslag cliëntenraad Aelbrecht van Beijeren

Het jaarverslag van de cliëntenraad kunt u inzien door op de onderstaande link te klikken.

2020 – Jaarverslag Aelbrecht van Beijeren

2022 – Jaarverslag Aelbrecht van Beijeren

Agenda’s en notulen

In afwachting van een online omgeving voor de cliëntenraad, kunt u agenda’s en notulen van
vergaderingen opvragen bij de cliëntenraad door een email met uw verzoek te sturen naar cr-avb@oldael.nl.

Contact

U kunt contact opnemen met de cliëntenraad door een email te sturen naar cr-avb@oldael.nl, wij
nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Aelbrecht van Beijeren