Aelbrecht van Beijeren

Cliëntenraad Aelbrecht van Beijeren

De cliëntenraad heeft de taak om de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van Aelbrecht van Beijeren te behartigen. Bewoners kunnen zich, indien gewenst, richten tot zowel de voorzitter als de secretaris. De leden van de cliëntenraad hebben, naast een statutaire, ook een inhoudelijke portefeuille.

Leden, van links naar rechts:

  • Dhr. Ruud Paardekooper, voorzitter
  • Mw. Swaantina Heemstra
  • Dhr. Douwe Yska

Vergadering

De cliëntenraad komt in principe eens per 2 maanden samen, maar stemt soms tussentijds af als er urgente gevallen zijn.

Jaarverslag cliëntenraad Aelbrecht van Beijeren

Het jaarverslag van de cliëntenraad kunt u inzien door op de onderstaande link te klikken.

2020 – Jaarverslag Aelbrecht van Beijeren

2022 – Jaarverslag Aelbrecht van Beijeren

Agenda’s en notulen

De agenda’s van cliëntenraadsvergaderingen en overlegvergaderingen kunt u vinden op het mededelingenbord. De notulen van vergaderingen zijn na goedkeuring te lezen in de map van de cliëntenraad bij de receptie. De agenda’s en notulen van de overlegvergaderingen kunt u ook opvragen bij de cliëntenraad.

Contact

U kunt contact opnemen met de cliëntenraad via e-mail.

Aelbrecht van Beijeren