Oldael tekent Green Deal

Afgelopen week heeft Marcel Verboom, onze bestuurder, de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. In de Green Deal Duurzame Zorg staan afspraken om de zorgsector duurzamer te maken. Bijvoorbeeld door CO2-uitstoot te verminderen. Door het ondertekenen van de Green Deal committeert Oldael zich hier aan.

Zoals recentelijk reeds aangekondigd, heeft Oldael in het kader van de verduurzaming van de zorg Bets van Hal aangesteld als programmamanager duurzaamheid.

Wat betekent dit concreet?

Geheel op Oldael wijze, werkt Bets als programmamanager duurzaamheid stapsgewijs toe naar duurzaam Oldael samen met het MT en het middenkader. Recente quick wins zijn het stoppen met plastic wegwerpmateriaal voor eten en drinken, de afbouw van 1-persoonverpakkingen voor eten en plastic medicijn cupjes om medicijnen aan te reiken.

Oldael zal de komende jaren duurzamere keuzes maken op verschillende gebieden binnen de organisatie. Voor 2024 staan onder andere maatregelen op het programma om voedselverspilling te voorkomen en plastic en drankenpakken gescheiden af te voeren. Uiteraard zullen we daar over communiceren.

terug naar nieuwsoverzicht