Oldael gaat afval scheiden

Oldael zet een belangrijke stap naar duurzaamheid: we gaan afval scheiden. Dit initiatief sluit aan bij wet- en regelgeving die zorginstellingen aanspoort om bij te dragen aan een schonere wereld en het behoud van grondstoffen. Door afval te scheiden, kunnen we gebruikte materialen hergebruiken, wat resulteert in minder behoefte aan nieuwe grondstoffen. Bovendien is het…

Continue reading “Oldael gaat afval scheiden”
terug naar nieuwsoverzicht

Nieuwe leden raad van toezicht

Met trots kondigt Oldael de benoeming aan van twee nieuwe leden voor de raad van toezicht:

Karin Breukhoven brengt een schat aan ervaring in de zorgsector naar ons team, met een loopbaan die zich uitstrekt van hands-on werk als ergotherapeut tot leiderschapsrollen waarin ze aanzienlijke impact heeft gehad op organisatorisch en strategisch niveau.

Sinds 2022 dient zij als Directeur/Bestuurder bij ZorgBrug, waar zij de organisatie door een cruciale fase van herstructurering en strategische vernieuwing leidde, zoals het realiseren van een positieve financiële ommekeer en versterkte regionale positionering.

Karin staat bekend om haar mensgerichte aanpak, waarbij ze de waarde van gelukkige medewerkers benadrukt voor het leveren van uitstekende zorg. Haar visie en ervaring zullen ongetwijfeld een verrijking zijn voor onze raad en voor de toekomst van Oldael. Karin is lid van de commissie Kwaliteit en Veiligheid en volgt Theo de Rooij op. We kijken uit naar de bijdragen die Karin zal leveren aan onze organisatie en het voortzetten van onze missie om uitzonderlijke zorg te bieden.

===

Als zorgvastgoedspecialist met een brede achtergrond in strategisch vastgoedmanagement en projectontwikkeling, verwelkomen we Mounir Benyahya als het nieuwste lid van onze raad van toezicht. Mounir brengt een schat aan ervaring in toonaangevende projecten en vraagstukken binnen de zorgsector met zich mee, verworven door zijn rollen als directeur bij Propos consultancy en als consultant bij diverse gerenommeerde adviesbureaus.

Mounir’s motivatie om bij te dragen als toezichthouder is voortgekomen uit zijn passie voor maatschappelijke verbetering, met een focus op de kwalitatieve bijdrage van zorgvastgoed. Mounir heeft zich in de loop der jaren onderscheiden door innovatieve woonzorgconcepten te ontwikkelen die de zorgverlening verbeteren, en staat bekend als een waardevolle sparringpartner voor raden van bestuur en directeuren van zorginstellingen en woningcorporaties.

Mounir werkt nauw samen met verschillende partijen als universiteiten, verzekeraars, zorgorganisaties en woningcorporaties om het denken over ouderenzorgvastgoed in Nederland verder te ontwikkelen om de noodzakelijke veranderingen op gang te brengen. Hiermee brengt Mounir een fris en noodzakelijk perspectief naar onze raad van toezicht. Hij volgt Steven van Hoogstraten op en is lid van de commissie Financiën en Huisvesting.

Met de benoemingen van Karin en Mounir staat het aantal leden momenteel op zes i.p.v. vijf. Echter, Theo de Rooij treedt per juli 2024 af.

Continue reading “Nieuwe leden raad van toezicht”

Met trots kondigt Oldael de benoeming aan van twee nieuwe leden voor de raad van toezicht:

Karin Breukhoven brengt een schat aan ervaring in de zorgsector naar ons team, met een loopbaan die zich uitstrekt van hands-on werk als ergotherapeut tot leiderschapsrollen waarin ze aanzienlijke impact heeft gehad op organisatorisch en strategisch niveau.

Sinds 2022 dient zij als Directeur/Bestuurder bij ZorgBrug, waar zij de organisatie door een cruciale fase van herstructurering en strategische vernieuwing leidde, zoals het realiseren van een positieve financiële ommekeer en versterkte regionale positionering.

Karin staat bekend om haar mensgerichte aanpak, waarbij ze de waarde van gelukkige medewerkers benadrukt voor het leveren van uitstekende zorg. Haar visie en ervaring zullen ongetwijfeld een verrijking zijn voor onze raad en voor de toekomst van Oldael. Karin is lid van de commissie Kwaliteit en Veiligheid en volgt Theo de Rooij op. We kijken uit naar de bijdragen die Karin zal leveren aan onze organisatie en het voortzetten van onze missie om uitzonderlijke zorg te bieden.

===

Als zorgvastgoedspecialist met een brede achtergrond in strategisch vastgoedmanagement en projectontwikkeling, verwelkomen we Mounir Benyahya als het nieuwste lid van onze raad van toezicht. Mounir brengt een schat aan ervaring in toonaangevende projecten en vraagstukken binnen de zorgsector met zich mee, verworven door zijn rollen als directeur bij Propos consultancy en als consultant bij diverse gerenommeerde adviesbureaus.

Mounir’s motivatie om bij te dragen als toezichthouder is voortgekomen uit zijn passie voor maatschappelijke verbetering, met een focus op de kwalitatieve bijdrage van zorgvastgoed. Mounir heeft zich in de loop der jaren onderscheiden door innovatieve woonzorgconcepten te ontwikkelen die de zorgverlening verbeteren, en staat bekend als een waardevolle sparringpartner voor raden van bestuur en directeuren van zorginstellingen en woningcorporaties.

Mounir werkt nauw samen met verschillende partijen als universiteiten, verzekeraars, zorgorganisaties en woningcorporaties om het denken over ouderenzorgvastgoed in Nederland verder te ontwikkelen om de noodzakelijke veranderingen op gang te brengen. Hiermee brengt Mounir een fris en noodzakelijk perspectief naar onze raad van toezicht. Hij volgt Steven van Hoogstraten op en is lid van de commissie Financiën en Huisvesting.

Met de benoemingen van Karin en Mounir staat het aantal leden momenteel op zes i.p.v. vijf. Echter, Theo de Rooij treedt per juli 2024 af.

Continue reading “Nieuwe leden raad van toezicht”
terug naar nieuwsoverzicht

Oldael tekent Green Deal

Afgelopen week heeft Marcel Verboom, onze bestuurder, de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. In de Green Deal Duurzame Zorg staan afspraken om de zorgsector duurzamer te maken. Bijvoorbeeld door CO2-uitstoot te verminderen. Door het ondertekenen van de Green Deal committeert Oldael zich hier aan.

Zoals recentelijk reeds aangekondigd, heeft Oldael in het kader van de verduurzaming van de zorg Bets van Hal aangesteld als programmamanager duurzaamheid.

Wat betekent dit concreet?

Geheel op Oldael wijze, werkt Bets als programmamanager duurzaamheid stapsgewijs toe naar duurzaam Oldael samen met het MT en het middenkader. Recente quick wins zijn het stoppen met plastic wegwerpmateriaal voor eten en drinken, de afbouw van 1-persoonverpakkingen voor eten en plastic medicijn cupjes om medicijnen aan te reiken.

Oldael zal de komende jaren duurzamere keuzes maken op verschillende gebieden binnen de organisatie. Voor 2024 staan onder andere maatregelen op het programma om voedselverspilling te voorkomen en plastic en drankenpakken gescheiden af te voeren. Uiteraard zullen we daar over communiceren.

Continue reading “Oldael tekent Green Deal”

Afgelopen week heeft Marcel Verboom, onze bestuurder, de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. In de Green Deal Duurzame Zorg staan afspraken om de zorgsector duurzamer te maken. Bijvoorbeeld door CO2-uitstoot te verminderen. Door het ondertekenen van de Green Deal committeert Oldael zich hier aan.

Zoals recentelijk reeds aangekondigd, heeft Oldael in het kader van de verduurzaming van de zorg Bets van Hal aangesteld als programmamanager duurzaamheid.

Wat betekent dit concreet?

Geheel op Oldael wijze, werkt Bets als programmamanager duurzaamheid stapsgewijs toe naar duurzaam Oldael samen met het MT en het middenkader. Recente quick wins zijn het stoppen met plastic wegwerpmateriaal voor eten en drinken, de afbouw van 1-persoonverpakkingen voor eten en plastic medicijn cupjes om medicijnen aan te reiken.

Oldael zal de komende jaren duurzamere keuzes maken op verschillende gebieden binnen de organisatie. Voor 2024 staan onder andere maatregelen op het programma om voedselverspilling te voorkomen en plastic en drankenpakken gescheiden af te voeren. Uiteraard zullen we daar over communiceren.

Continue reading “Oldael tekent Green Deal”
terug naar nieuwsoverzicht

Meer werkplezier door beter omgaan met werkstress

Het project Stress & Coping, geleid door André Zaal (HR manager Oldael) en Jaap van der Plas en geïnitieerd door de organisaties Cardia, Amarosa en Oldael, richt zich op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de zorgsector door mentale veerkracht te vergroten en werkplezier te stimuleren. Zie voor meer info het artikel van…

Continue reading “Meer werkplezier door beter omgaan met werkstress”
terug naar nieuwsoverzicht

Physician Assistant versterkt borging medische zorg

Onder leiding van onze bestuurder hebben ZorgScala-leden, samen met Novicare en huisartsenpraktijk Hubertsduin, een belangrijke stap gezet in de zorginnovatie. Door de inzet van een Physician Assistant (PA) verbeteren we de medische zorg in woonzorgcentra, overbruggen we de kloof tussen huisartsenzorg en specialistische ouderenzorg, en versterken we de samenwerking binnen de zorgketen. Een goed voorbeeld van hoe samenwerking de zorg voor onze cliënten kan verbeteren.

Zie ook het artikel hier over op ZorgScala: Physician Assistant versterkt borging medische zorg – Zorgscala

Continue reading “Physician Assistant versterkt borging medische zorg”

Onder leiding van onze bestuurder hebben ZorgScala-leden, samen met Novicare en huisartsenpraktijk Hubertsduin, een belangrijke stap gezet in de zorginnovatie. Door de inzet van een Physician Assistant (PA) verbeteren we de medische zorg in woonzorgcentra, overbruggen we de kloof tussen huisartsenzorg en specialistische ouderenzorg, en versterken we de samenwerking binnen de zorgketen. Een goed voorbeeld van hoe samenwerking de zorg voor onze cliënten kan verbeteren.

Zie ook het artikel hier over op ZorgScala: Physician Assistant versterkt borging medische zorg – Zorgscala

Continue reading “Physician Assistant versterkt borging medische zorg”
terug naar nieuwsoverzicht

Introductie programmamanager duurzaamheid

Met trots kondigen we hierbij aan dat Bets van Hal, manager zorg & welzijn Oldeslo, per 1 februari 2024 ook werkzaam is als programmamanager duurzaamheid. Bets gaat de functie van programmamanager duurzaamheid combineren met haar huidige functie. En met net zoveel enthousiasme introduceren we het Oldael duurzaamheidslogo dat toekomstige communicatie over duurzaamheid zal vergezellen.

Continue reading “Introductie programmamanager duurzaamheid”

Met trots kondigen we hierbij aan dat Bets van Hal, manager zorg & welzijn Oldeslo, per 1 februari 2024 ook werkzaam is als programmamanager duurzaamheid. Bets gaat de functie van programmamanager duurzaamheid combineren met haar huidige functie. En met net zoveel enthousiasme introduceren we het Oldael duurzaamheidslogo dat toekomstige communicatie over duurzaamheid zal vergezellen.

Continue reading “Introductie programmamanager duurzaamheid”
terug naar nieuwsoverzicht

Heropening locatie Aelbrecht van Beijeren

Op 9 november vierden we de heropening van onze locatie Aelbrecht van Beijeren, een mijlpaal die de afronding markeerde van een intensieve renovatieperiode. Dit heugelijke moment werd ingeluid door Marcel Verboom, onze bestuurder, en mevrouw Götz, een bewoner die al 16 jaar deel uitmaakt van onze gemeenschap. Samen knipten zij het lint door.

Continue reading “Heropening locatie Aelbrecht van Beijeren”
terug naar nieuwsoverzicht

Haagse organisaties dringen aan op reële tarieven voor ouderenzorg

De ouderenzorg staat onder enorme druk. Daarom luidt ZorgScala namens twaalf Haagse en Wassenaarse VVT-organisaties de noodklok. In een gezamenlijke brief aan minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder, uiten ze hun zorgen.

Continue reading “Haagse organisaties dringen aan op reële tarieven voor ouderenzorg”
terug naar nieuwsoverzicht